راهنمای ارسال مقالات و ثبت نام آزاد

1.برای ارسال مقالات و ثبت نام آزاد ابتدا با وارد شدن به سایت طبق تصویر زیر بر روی “ثبت نام و دریافت مقالات “کلیک کنید

 

 

2. سپس در صفحه ی باز شده بر روی” ثبت نام و ارسال چکیده مقاله” کلیک کنید (طبق تصویر زیر)

 

 

3.سپس در صفحه باز شده گزینه ی “ثبت نام” را انتخاب کنبد

 

4. سپس در صفحه ی باز شده مراحل ثبت نام را انجام داده و پس از  فعال سازی حساب کاربری با ایمیل ارسال شده به شما وارد حساب کاربری شوید و طبق تصویر زیر برای ارسال مقالات گزینه ی “ارسال مقاله” را انتخاب کنید و برای ثبت نام آزاد گزینه ی “خدمات” را انتخاب کنید

 

5. در صورت انتخاب گزینه ی ارسال مقاله در صفحه ی باز شده طبق راهنمایی موجود در همان صفحه مقاله خود را ارسال کنید و در صورت انتخاب گزینه ی خدمات برای حضور آزاد در صفحه ی باز شده طبق تصویر زیر گزینه ی مرتبط با خود را انتخاب کنید و با کلیک بر روی “ثبت خدمات” مراحل پرداخت را انجام دهید.

گزینه ی انتخاب پرداخت هزینه برای افراد دارای مقاله در حال حاضر فعال نبوده و این گزینه بعد از مشخص شدن نتیجه ی اول داوری فعال خواهد شد.در حال حاضر گزینه ی پرداخت فقط برای شرکت کنندگان آزاد فعال می باشد.