ثبت نام درخواست صدور گواهی مجازی همایش

ثبت نام درخواست صدور گواهی مجازی همایش

سلام به منظور تسهیل در فرآیند شرکت در همایش و همچنین درخواست مکرر کاربران، دبیرخانه تصمیم بر آن دارد که بعد از همایش شرایطی را ایجاد کند تا متقاضیان بتوانند گواهی مقالات ارسالی خود را (در صورت تایید نهایی) به صورت مجازی دریافت کنند. لذا کسانی به هر دلیلی نتوانستند در همایش حضور پیدا کنند […]