دانلود فرمت چکیده افلیشن دار

دانلود فرمت چکیده افلیشن دار

جهت ارائه چکیده مقالات خود با انضمام اسامی نویسندگان و افلیشن و چاپ چکیده ها در کتابچه همایش خواهشنمد است چکیده های افلیشن دار خود را قالب قرار داده شده در سایت ارسال نمایید. دانلود فرمت فارسی دانلود فرمت انگلیسی

اطلاعیه نکات تکمیل ثبت نام

اطلاعیه نکات تکمیل ثبت نام

  اطلاعیه  به استحضار شرکت کنندگان محترم می رساند لطفا جهت تسهیل روند ثبت نام و آگاهی از موارد موجود موارد زیر را مطالعه بفرمائید ۱- صدور ایدی کارت فقط در روز همایش در محل برگزاری آن میباشد. ۲-ارسال اصل مقاله الزامی نیست و فقط در صورتی که از سمت دبیرخانه همایش خواسته شود نیاز […]