آرشیو همایش دهم (اردیبهشت 1396)

آرشیو همایش دهم (اردیبهشت 1396)

جهت مشاهده هر کدام از موارد زیر روی آن کلیک کنید نتایج نهایی داوری مقالات سال 96 دانلود دفترچه مقالات همایش دهم سال (1396) مشاهده نموداری مقالات دریافتی همایش دهم (1396) پیگیری مقالات ثبت شده در همایش دهم (1396) راهنما و فرم ارسال چکیده مقالات همایش دهم (1396) دانلود قالب طراحی پوستر همایش دهم (1396) […]

گزارش مقالات همایش نهم

گزارش مقالات همایش نهم

نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی تا تاریخ 95/2/21 تعدادمقالات دریافت شده به بیش از 400 عدد رسید که این رقم حاکی از رشد صد درصدی تعداد مقالات است. بعد از بررسی تیم علمی همایش تعداد 160 مقاله در پنل بهداشت عمومی، 90 مقاله در پنل بهداشت حرفه ای، 90 مقاله در پنل بهداشت محیط […]

مختصر تاریخچه همایش

مختصر تاریخچه همایش

دبیرخانه ی همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی در سال1383، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به کار کرد و 6 دوره از همایش تازه های علوم بهداشتی در این دانشگاه انجام شد، بعد از ادغام دانشگاه ایران و تهران دبیر خانه ای در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دایر شد و […]